Oroväckande ökad liberal syn på narkotika

Den svenska befolkningen har en allt mer liberal syn på narkotika, det visar en undersökning gjord av Novus Opinion på uppdrag av nätverket Krogar mot Knark. 52 procent av Sveriges befolkning anser att narkotikabruket är mer eller mindre oproblematiskt, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra årets mätning och en ökning med 15 procentenheter jämfört med undersökningen från 2012.

Krogar mot Knark samlar krögare, kommun och polisen för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Årets undersökning visar även en minskning av de som uppmärksammat narkotika i krogmiljö. Nio procent svarar att de uppmärksammat att andra använt narkotika i krogmiljö. 2013 var siffran 14 procent vilket betyder en minskning med fem procentenheter.

– Vi gläds försiktigt åt att färre uppmärksammat narkotika i krogmiljö, som kan vara ett kvitto på vårt arbete. Men det kan också vara den allt mer liberala synen på narkotika, särskilt hos yngre, som påverkar vad vi ser och vad vi bryr oss om. Den ökade liberala synen är hur som helst en utveckling som är mycket oroväckande, säger Lennart Johansson, nationell projektsamordnare för Krogar mot Knark.

Otrygga på grund av narkotika
Ungefär 13 procent av de som svarat upplever sina vistelser i krogmiljö som otrygga. Vi kan se att de som upplever att narkotikan är ett problem i krogmiljön känner sig mer otrygga än övriga. Vi kan också konstatera att det inte är någon skillnad i trygghet beroende på om respondenten har uppmärksammat eller personligen har använt narkotika i krogmiljö eller inte.

Läs hela rapporten inkl regionala siffror.

Varannan svensk anser inte att narkotikabruk är problematiskt

Varannan svensk anser att narkotikabruket på krogen är oproblematiskt, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med 2012. Det visar en undersökning gjord av Novus Opinion på uppdrag av nätverket Krogar mot Knark.

Nätverket Krogar Mot Knark genomför en årlig undersökning, med syfte att ge en fingervisning om narkotikabruket i krogmiljö, hur stort problem det är och hur aktivt krogar bör jobba för att motverka narkotikamissbruket i krogmiljön. Årets undersökning visar att runt 47 procent av de totala respondenterna tycker att narkotikabruket är mer eller mindre oproblematiskt, vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med förra årets mätning.

– Vi ser en oroväckande trend vad gäller synen på narkotika. På det hela taget märks en allt mer liberalare hållning till frågan, särskilt hos den yngre målgruppen, säger Lennart Johansson, nationell projektsamordnare för Krogar mot Knark.

Fler kommer i kontakt med narkotika
En av sju svenskar har på något sätt kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö, det är en ökning med 40 procent jämfört med förra årets mätning. Den yngre målgruppen (18-29 år) kommer i högst grad i kontakt med narkotika i krogmiljö.

– Vi vet sedan tidigare att exempelvis Cannabis-bruket har ökat markant, vilket är ett stort problem i allt fler kommuner. Årets mätning stärker vår bild att det måste arbetas hårdare för att informera och försvåra användandet av narkotika.

Tre av tio kroggäster känner sig inte trygga
Nästan tre av tio kroggäster upplever att narkotikapåverkade personer utgör ett problem för dem när de vistas i krogmiljö. Här är det, till skillnad från övriga frågor, liten skillnad mellan de olika ålderskategorierna. Framförallt är det arbetslösa som upplever detta som ett problem, där nästan hälften av respondenterna upplevde det som ett problem. Det är också något fler med en årsinkomst under 200 000 kr som uppger att de känner sig mycket otrygga på grund av narkotikapåverkade krogbesökare.

– En tydlig majoritet, 84 procent av respondenterna, anser det vara viktigt att krogarna arbetar aktivt med att försvåra och minska användandet av narkotika. Det kommer vi även fortsättningsvis att arbeta hårt med, avslutar Lennart Johansson.

Läs mer:
Krogar mot Knark 2013

Stort genomslag för vår rapport

I måndags släppte vi en rapport som bland annat visade att var tionde svensk har kommit i kontakt med narkotika på krogen. Sveriges Radio Ekot släppte nyheten. Läs och lyssna på reportaget här.

TT snappade sedan upp nyheten och vi fick ett mycket stort genomslag i medier. Bland annat syntes vi i följande medier:

Vidare gjorde P3 Nyhetsguiden ett reportage kring vår rapport. Läs och lyssna på reportaget här. 

Under denna vecka har vi även fått stort genomslag i media kring vår verksamhet. Nedan finner ni några av reportagen.

Haningekrogar ger knarket långfingret

Droger på krogen problem för många (Drugnews)

Krogar mot knark (P4 Norrbotten)

Krogar mot knark i Piteå

”Svårare att ta knark på krogen” (Värmlands Folkblad)

Var femte tycker att knark är ett problem på krogen (Accent Magasin)

Krögare i Skövde ger knarket fingret (P4 Skaraborg)

Var tionde svensk har kommit i kontakt med narkotika på krogen

13 procent av svenska befolkningen har på något sätt kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö, det visar en undersökning gjord av Novus Opinion på uppdrag av nätverket Krogar mot Knark.

För hela rapporten och regionala siffror besök www.cisionwire.se/krogar-mot-knark

Fler klipp!

Här kommer några fler klipp från de senaste dagarna:

Ökat drogflöde får krögarna att agera (Kristianstadsbladet)

Nu får knarket fingret (Helsingborgs Dagblad)

Obscena gester på krogtoan till helgen (SR Värmland)

Kalmar ger knarket fingret (Östran)

Säger fuck you till knark (helahälsingland.se)

Krogdrive mot knark (Folkbladet)

I helgen ska 300 svenska krogar ”ge knarket fingret” (MSN)

Krogar mot Knark i media

Det skrivs en hel del om Krogar mot Knark. Här är ett axplock från de senaste dagarna:

Västnytt berättar mer om Krogar mot Knark och den nya kampanjen – svt.se

Polisen skriver om vår nya kampanj

Karlstad kommun skriver om vår nya kampanj

Skövdekrögare ger knarket fingret (Skövde nyheter)

Kalmars krogar säger nej till droger (Barometern)

Krögare går samman mot droger (Bohusläningen)

Krafttag mot knark på krogen (GP)

Krogkampanj ska stoppa knarket (Kungsbacka-Posten)

Karlstadskrogar ger knarket fingret (Värmlands folkblad)