Västerås

Bakgrund – Hur det hela började

Sedan 2007 deltar Västerås på krögarnas initiativ i Krogar Mot Knark. Krogar Mot Knark är idag en nationell arbetsmodell. Det nationella arbetet drivs av medel från Folkhälsoinstituet.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Under några år har arbetet varit ”svajigt”. Nu finns ett tydligt uttalat uppdrag från politiken att arbetet skall drivas vidare. Politiken har i samarbete med Polismyndigheten i Västmanland beslutat att arbetet skall genomföras. En ANDT-samordnare från Västerås Stad och en iifrån Polismyndigheten har i uppdrag att starta upp arbetet igen.

Idag är de flesta krogar i Västerås centrala delar aktiva i arbetet.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Utbildning av personal, policyarbete och certifiering pågår. Personer som inte redan är utbildade kommer att erbjudas utbildning.

Det är idag kommunens samordnare som samordnar utbildningen och polisen står för större delen av utbildningen.

Polisen håller nu på att organisera sitt arbete med och mot restauranger/krogar viket resulterat il ett effektivare samarbete än som tidigare varit möjligt.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Då Polisens idag har hittat en fungerande organisation för detta arbete har arbetet tagit ny fart.

Vi ser nu möjligheter till att arbeta med ytterligare nyrekrytering av krogar och ett mer offensivt och strukturerat PR arbete.

Vårt mål är att alla samarbetsparter ska se Krogar mot Knark som ett ”win – win” arbete där alla kan se vinsten av sitt engagemang. Ingen krögare vill ha knark på sin krog och inga myndigheter vill hitta knark på krogen. Gemensamt kan vi uppnå detta mål!