Varberg

Utbildning år 2015

Den 8 april kl:17.00-21.30 Sal E 116 Högskolan Campus, Otto Torells gata.

Bakgrund – Hur det hela började

Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommuner driver sedan år 2005 tillsammans utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Deltagarna i våra utbildningar har sedan länge efterfrågat att få ta del av mer narkotikautbildning än vad som ingår i ansvarsfull alkoholservering. Då vi har en väl fungerade samverkansgrupp passar Krogar Mot Knark bra in i vårt kommande utvecklingsarbete.

År 2010 genomförde vi en narkotikakartläggning på krogarna i våra tre kommuner som en del av förberedelserna för att medverka i det nationella nätverket Krogar Mot Knark. Undersökningen bekräftade att det finns ett stort intresse för vidareutbildning om narkotika på krogen.

Narkotika i krogmiljö – Norra Halland

Förankring – Hur är vi strukturerade

I samband med starten av våra utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering år 2005 bildades en referensgrupp – dels för att utarbeta utbildningen och dels för att utveckla samverkan mellan de berörda organisationerna. Gruppen består en polis, alkoholhandläggare, alkohol- och drogförebyggande samordnare, krögare och ordningsvakt från varje kommun, totalt 15 personer. Gruppen träffas ca fem gånger per år och det är den gruppen som även planerar för det kommande arbetet med Krogar Mot Knark.

Hemsida för kommunerna i Hallands arbete med ansvarsfull alkoholservering är på gång.

www.ansvarsfullhalland.se

Vägen – Hur har vi kommit dit vi befinner oss idag?

Under våren 2011 har referensgruppen i norra Halland informerat om Krogar Mot Knark vid krögarträffar i samtliga kommuner och planerar nu för kommande utbildningar. Under våren har vi också varit på studiebesök i Trollhättan och i Lilla Edet för att ta del av hur de arbetar med Krogar Mot Knark och för att få inspiration. Den första utbildningen hölls i Kungsbacka den 31 oktober 2011 i samband med ansvarsfull alkoholservering för de krogar som vill vara en del av nätverket Krogar Mot Knark.

Nuläge och framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vi har nu fått igång utbildningarna i hela norra Halland sedan hösten 2011-våren 2012. Vår strävan för år 2013 är att ytterligare få igång en samverkan med flera av krogarna i respektive kommun och att de väljer att aktivt delta i arbetet med att förebygga och minska narkotikaanvändandet på krogen. Vi bedömer att de kostnader för kommunen som ett deltagande i nätverket Krogar Mot Knark för med sig är små i jämförelse med de stora ekonomiska och humanitära vinster som ett deltagande kan ge kommunen!

År 2012 var det uppstart och den första utbildningen! 17 krogar var med och utbildade sin personal i KMK på utbildningen den 17 april 2012. Stort intresse och en bra start för premiäråret i Varberg 🙂
År 2013 utökade vi och blev 20 krogar i vår KMK-samverkan!
År 2014 hölls KMK-utbildningen redan den 17 mars och vi fick 7 nya krogar som gick med i samarbetet mot knark på krogen!

Se listan på vilka Varbergskrogar som idag är med i KMK-samverkan!

De nya krogarna ska under våren 2015 få besök av KMK-gruppen för en krogmiljörond och hjälp med att komma igång med policyarbetet.