Vänersborg

Bakgrund – Hur det hela började

Vänersborgs kommun sökte och blev år 2007 en av de kommuner som deltog i Mobilisering mot narkotikas satsning ”Krogar mot knark”. Under år 2007 genomfördes en enkätundersökning bland krogpersonalen. Den visade att kroganställda upplevde att det fanns narkotikapåverkade gäster på krogen. Personalen önskade därför utbildning i tecken och symtom på narkotikapåverkan. När Mobilisering mot narkotika upphörde 1 januari 2008, ville alla deltagande kommuner fortsätta att arbeta i samverkan med restaurangnäring och polis mot narkotika i krogmiljö.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Arbetet drivs av en arbetsgrupp bestående av polis, krögarrepresentanter, alkoholhandläggare och kommunens drogförebyggande samordnare. Sammankallande för gruppen är kommunens drogförebyggande samordnare.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Representanter från polisen har fått utbildning i det nationella utbildningsmaterialet för att kunna utbilda krogpersonal och ordningsvakter. I dagsläget är det två krogar med i nätverket i Vänersborg. Målsättningen är att flera krogar skall gå med i nätverket under 2009/2010.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vår förhoppning är att vi under hösten skall få med ytterligare 5-6 krogar i nätverket. Vårt mål är att alla samarbetspartners skall se vinsten av sitt engagemang i ”Krogar mot knark” och att vi tillsammans skall stå enade i arbetet mot narkotika i krogmiljö. Ingen krögare vill ha knark på sin krog och inga myndigheter vill hitta knark på krogen. Tillsammans kan vi nå detta mål!