Trollhättan

Bakgrund – Hur det hela började

2007 hade Trollhättan, som en av elva kommuner, möjlighet att delta i Mobilisering mot narkotika´s (MOB) krogsatsning narkotika på krogen. MOB hade under flera år drivit ett utvecklingsarbete för att höja kompetensen inom området narkotika på krogen och ville nu intensifiera detta arbete ute i landet. Ett bra samarbete mellan krog-polis-myndighet i Trollhättan startade och bl.a. genomfördes det en enkätundersökning bland de kroganställda. Efter att MOB 1/1-08 lades ner tog Folkhälsoinstitutet (FHI) över ansvaret för den nationella krogsatsningen. Fr om 2014 är det Folkhälsomyndigheten som står bakom den nationella satsningen.

 

Förankring – Hur är vi strukturerade

Arbetet bygger på 3 ben; polis – krog – kommun. Kommunen har tillsammans med polis huvudansvaret att sammankalla till krogmöte samt krogmiljöronder.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Idag är det åtta krogar med i arbetet och dessa är alla gröna certifierade Krogar Mot Knark-krogar. Vi har en målsättning att varje år genomföra utbildning i Ansvarsfull alkoholservering samt en narkotikautbildning i tecken och symptom för samtliga anställda inom krogbranschen.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Genom att vara tydliga med budskapet ”Knarket ska bort från krogen” kan vi genom engagemang och samarbete nå detta mål! Krogarna skall vara knarkfria och miljön skall vara trygg för såväl gästerna som för personalen som arbetar. Arbeta för att Krogar Mot Knark blir och är ett hållbart varumärke.