Stockholm

Bakgrund – Hur det hela började

Arbetet med Krogar mot Knark startades som ett projekt i Stockholm 2002. Anledningen var att man både från myndighetshåll, men främst från krögarna själva hade uppmärksammat knark på krogen som ett problem och som något man ville agera tillsammans emot. Man genomförde en enkätundersökning bland de kroganställda för att ta reda på om narkotika i krogmiljö verkligen var ett existerande problem. Resultatet av denna undersökning visade, med all önskvärd tydlighet, att knarkandet var vanligt och utbrett både bland personal och gäster och därmed något man var tvungna att agera mot.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Krogar mot Knark (KmK) arbetet i Stockholm är en del av STAD-samarbetet och styrs ytterst av en ledningsgrupp bestående av Stockholms stad, Polismyndigheten i city, Visita, Stockholms läns landsting (STAD) och ett par krogrepresentanter. STAD-samarbetets huvudmål är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet genom förebyggande och i viss mån tillgänglighetsbegränsande åtgärder inom alkohol- och narkotikaområdet. Läs gärna mer om våra olika arbetsområden på hemsidan http://www.stad.org/.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

I dagsläget har vi ca 405 krogar som är mer eller mindre delaktiga i Krogar Mot Knark nätverket i Stockholm. Vi försöker ha regelbundna och strukturerade möten där bransch och myndigheter får tillfällen att utbyta erfarenheter och tips. I dagsläget är många av de medverkande krogarna i Stockholm väldigt etablerade och har haft väl förankrade alkohol- och narkotikapolicys gentemot både gäster och personal i flera år. Vi har ett ständigt flöde av nya krogar som vill ansluta sig till nätverket och vi kämpar vidare för att ytterligare etablera Krogar Mot Knark i stadens nattliv.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vårt mål är att alla samarbetsparter ska se Krogar mot Knark i Stockholm som ett ”win – win” arbete där alla kan se vinsten av sitt engagemang och där vi tillsammans ska kunna stå enade i arbetet mot narkotika i krogmiljö. Ingen krögare vill ha knark på sin krog och inga myndigheter vill hitta knark på krogen. Gemensamt strävar vi efter att uppnå detta mål.