Söderhamn

Bakgrund – Hur det hela började

All handläggning och tillsyn av alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner handläggs av Kommunalförbundet södra hälsingland (KFSH). Vi arbetar sedan tidigare med Ansvarsfull alkoholservering.

Lennart Johansson gjorde den 7 december 2011 ett besök på länsstyrelsen Gävleborg och dagen efter informerade han om Krogar Mot Knark i Bollnäs. Då deltog alkoholhandläggarna, förbundschefen för kfsh, drogsamordnare i Bollnäs, representanter från Polisen Gävleborg samt representanter från Ljusdals kommun.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Kommunalförbundet beslutade i maj 2011 att vi ska delta i nätverket Krogar Mot Knark. I referensgruppen ingår alkoholhandläggare, drogsamordnare, polis och krögare. Alkoholhandläggaren är samordnare.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Sju restauranger deltar i nätverket krogar mot knark.

Enkäter har skickats ut till restaurangerna

Två krogar har skrivit sin policy. En krog har gått utbildningen.

Framtid – Vart strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

En sammanställning av enkäterna ska göras.