Piteå

Bakgrund – Hur det hela började

När Mobilisering mot Narkotika sökte efter intresserade kommuner för det projekt som skulle arbeta mot narkotika på krogen var Piteå intresserade av att vara med. Vi hade bildat en arbetsgrupp för att arbeta med tillgänglighetsbegränsning och upptäckt att narkotika var ett angeläget men ganska svårt område. Tyvärr blev vi inte uttagna till projektet och därför blev vi glatt överraskade när vi blev erbjudna att vara med i nätverket Krogar mot knark.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Krogar mot knark ingår som en del i det drogförebyggande arbetets tillgänglighetsbegränsning. Folkhälsorådet är ledningsgrupp och en arbetsgrupp är bildad där polis, krögare, Systembolaget, livsmedelshandel, alkoholanläggare samt drogförebyggare ingår. Eftersom Piteå är en liten stad kommer Krogar mot knark att integreras i Ansvarsfull alkoholservering och bygga vidare på det goda samarbete som redan finns mellan kommun, polis och krögare.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Konferenserna i Norrköping och Västerås har gett oss en bra bild av hur vi kan jobba inom detta område. Polisen har utbildats i materialet och alkoholhandläggaren kommer att under hösten gå STAD:s policyutbildning. Dessa delar sammantaget gör att vi snart är redo att gå vidare. Ett par krögare är vidtalade och det finns ett stort intresse av att lära sig mer om narkotika.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vår intention är att följa Sundvalls modell genom att hålla utbildningar på respektive krog för att (förhoppningsvis) nå alla i personalgruppen. Vi hoppas kunna komma igång under hösten.