Ovanåker

Förankring – Hur är vi strukturerade

All handläggning och tillsyn av alkohol, tobak, folköl och läkemedel i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner handläggs av Kommunalförbundet södra hälsingland (KFSH). Vi arbetar sedan tidigare med Ansvarsfull alkoholservering och direktionen i kfsh beslöt i maj 2011 att vi ska gå med i Krogar mot Knark.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Lennart Johansson gjorde den 7 december 2011 ett besök på länsstyrelsen Gävleborg och dagen efter informerade han om Krogar mot knark i Bollnäs. Då deltog vi två alkoholhandläggare, förbundschefen för kfsh, representanter från Polisen Gävleborg samt representanter från Ljusdals kommun.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Under 2012 ska vi inbjuda ett antal krögare i de tre kommunerna att delta. Enkäten skall skickas ut och en lägesbeskrivning ska göras.