Norsjö

Bakgrund – Hur det hela började

Norsjö kommun var en av 11 försökskommuner som 2007 deltog i den nationella satsningen mot narkotika på krogen, som drevs av mobilisering mot narkotika. Under hösten 2006 påbörjades planeringen för ansvarsfull alkoholservering och narkotikaprojektet lades under samma referensgrupp.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Det förebyggande arbetet drivs bland annat av referensgruppen där representanter för krogen, polisen, ordningsvakter och kommunen finns med.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Narkotikautbildning, tecken och symtom erbjuds som en fördjupning i ansvarsfull alkoholservering. Vi erbjuder även yrkesgrupper som befinner sig i ungdomars närmiljöer narkotikautbildning 1 gång per år. Representanter från polisen i Norsjö, Lycksele och Skellefteå har fått utbildning i det nya nationella utbildningsmaterialen.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vår ambition är att genomföra kontinuerlig narkotikautbildning i samband med ansvarsfull alkoholservering, men även erbjuda utbildning till andra yrkesgrupper.