Norrköping

Norrköpings kommun ansökte och blev 2007 en av de kommuner som deltog i Mobilisering mot narkotikas satsning mot narkotika på krogen. En styrgrupp fanns redan genom att kommunen hade arbetat med ansvarsfull alkoholservering sedan 2004. När Mobilisering mot narkotika upphörde 1 januari 2008, ville alla deltagande kommuner fortsätta att arbeta i samverkan med restaurangnäring och polis mot narkotika i krogmiljö. Tack vare det nationella nätverket och satsningen är Norrköping nu i en nystart med KmK. Norrköping har för närvarande 9 restauranger med i nätverket.

Förankring – Hur är vi strukturerade

I styrgruppen för KmK Norrköping ingår alkoholhandläggare och drogförebyggande samordnare från kommunen, två poliser från NÄPO samt två krögare. I Norrköping finns en krögarförening.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Under Augustifesten som gick av stapeln i Norrköping 17-20 augusti 2011 genomförde Norrköpings Krogar mot Knark en kampanj. Representanter från våra gröna krogar, polisen och kommunen, fanns på en central marknadsplats, delade ut kampanjmaterial och informerade marknadsbesökarna om Krogar mot Knark. Det hela var mycket uppskattat, trots regn och rusk gick det åt ca 5000 vattenflaskor med Krogar mot knark-etikett, och dessutom fick vi många bra samtal och positiv feedback!

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Nu hoppas vi att det sprider sig vidare som ringar på vattnet… Vi kommer att arbeta tillsammans för att fler ansluter sig och att processen inte avstannar utan att kommun, polis och bransch samverkar på bästa sätt och att de kriterier som är uppsatta för krogarna blir uppfyllda genom ett bra samarbete.