Nässjö

Flygbild över Nässjö tätort med Träcentrum i förgrunden

Bakgrund – Hur det hela började

Nässjö kommun är en levande stad med ett rikt restaurangliv. Den senaste tidens blommande restaurangverksamhet har haft en bidragande påverkan på den trivsamma och attraktiva boendemiljö som Nässjö kommun erbjuder.

Under krögarträffen 2011 hade vi besök av Lennart Johansson från KMK. Nätverket mottogs positivt av krögarna och politiken i Nässjö kommun tog även ett beslut om att vi skulle delta. Sedan dess har en restaurang utbildats, Hotell Högland.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Sedan 2005 erbjuder Nässjö kommun utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, där polismyndigheten är en av aktörerna. Nässjö kommun och  polismyndigheten har därmed ett upparbetet sammarbete och samverkar på olika sätt i det förebyggande arbetet. Polismyndigheten var även med under krogar mot knark utbildningen som utfördes 2012 och kommer forsätta vara det.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Nässjö kommun har idag en krogar mot knark restaurang, Hotell Högland. Under hösten 2014 har vi tillsammans med polismyndigheten utbildat flera krogar i Nässjö kommun Vita Amandi och Björnholmens loge.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vi hoppas att fler och fler krögare anmäler sitt intresse så att utbildningen kan engagera fler och bidra med kunskap, och därmed stävja narkotikaanvändingen på krogen. På så sätt bidra till att skapa goda restaurangmiljöer för kommunens invånare.