Luleå

bergnasbron-1_w640_h355

Förankring – Hur är vi strukturerade

I slutet av 2012 beslutades att Luleå skulle gå med i Krogar mot knark. Beslutat är taget i Kommunstyrelsen och förankrat i Trygghets – och folkhälsorådet. Styrgruppen är den samma som för Ansvarsfull alkoholservering och består av alkoholhandläggare, polis, två krögare och samordnare från samhällsutvecklingskontoret. Kostnader i samband med arbetet ingår i samordnarens budget.

Vi väntade med att ansluta oss till Krogar mot knark då vi velat att arbetet med ansvarsfull alkoholservering skulle vara ordentligt förankrat. Det är det nu och vi har över 400 utbildade plus att STUK, studentkåren årligen utbildar ca 50 studenter som arbetar på Kåren.

Nu ingår Krogar mot knark i överenskommelsen för 2014 – 2016 mellan polisen och kommun för att vi ska få lite extra fokus på det arbetet så att det också integreras i den ordinarie verksamheten.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Efter att beslut var fattat om att vi skulle gå med genomfördes enkätundersökningen. Resultatet har redovisats för styrgruppen och för Trygghets – och folkhälsoråd. Samordnare, krögare, ansvarig polis samt alkoholhandläggaren har deltagit i de nationella konferenser som arrangerats av nätverket, senast den hösten 2015.

Vi har valt att göra som flera andra kommuner när det gäller utbildning så vi utbildar en krog i taget för att kunna anpassa upplägget av utbildning till den. Vi har hittills utbildat fyra krogar och vi har valt att rikta oss till vissa strategiska personalgrupper som entrévärdar, vakter, serveringsansvariga och chefer. Vid utbildningarna har vi tagit hjälp av teatergruppen Scratch som håller i delen om konflikthantering. Det har varit väldigt uppskattat av deltagarna då de får möjlighet att träna på olika situationer.

December 2015 diplomerades ytterligare två krogar, studentkrogen STUK och Clarion Sense, där ett flertal anställda deltog. Diplomeringen skedde tillsammans med Bodens kommun som diplomerade en krog. Det uppmärksammades av ett flertal medier och våra respektive kommunalråd delade ut diplomen.

Krögare och polis

Diplomering i Luleå

 

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

När det gäller framtiden så tänker vi att vi ska genomföra två utbildningar per år. Arbetet med Krogar mot Knark finns med i överenskommelsen med polisen som ett prioriterat område under 2014 – 2016. Polisen har utbildat fler så att arbetet ska vara hållbart på sikt och de är nu fyra utbildade. Under 2016 kommer vi bara att utbilda en krog. Detta är ett medvetet val och det handlar om att Polisen vill säkerställa att de hinner med det arbete som följer med att krogar utbildas och diplomeras.