Leksand

 

 

sommarbild

BAKGRUND- HUR DET HELA BÖRJADE

I maj 2013 togs ett politiskt beslut om att Leksand under hösten 2013  skulle påbörja arbete enligt metoden. 

Första utbildningstillfället kommer att bli i samarbete med Falu kommun 7 november. 

FÖRANKRING – HUR ÄR VI STRUKTURERADE

NULÄGE -VAR BEFINNER VI OSS

FRAMTID – VAR STRÄVAR VI OCH HUR SER VÅR TIDSPLAN UT