Kungsbacka

Utbildning år 2015

Under våren 2015 har krogpersonal från Kungsbacka möjlighet att delta i utbildningen som arrangeras i Varberg.

Bakgrund – Hur det hela började

Sedan 2005 driver Kungsbacka, Varberg och Falkenberg tillsammans utbildning i ansvarsfull alkoholservering. År 2010 genomförde vi en narkotikakartläggning på krogarna i våra tre kommuner som en del av förberedelserna att bli en del av nätverket Krogar Mot Knark. Undersökningen visade att det finns ett stort intresse för vidareutbildning om narkotika på krogen.

Förankring – Hur är vi strukturerade

I samband med starten av våra utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering bildade vi en referensgrupp. Syftet med referensgruppen var att utarbeta utbildningen och att utveckla och stärka samverkan mellan de berörda organisationerna. Från varje kommun finns i gruppen representanter från polis, alkoholhandläggare, alkohol- och drogförebyggande samordnare, krögare och ordningsvakt. Referensgruppen träffas fem gånger per år. Sedan 2011 arbetar referensgruppen även med Krogar mot knark. Det innebär bland annat att våra tre kommuner tillsammans arrangerar utbildningarna i Ansvarsfull alkoholservering likväl som Krogar mot knark.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Sedan 2011 har vi genomfört totalt sex utbildningar i våra tre kommuner. Drygt femtio nyckelpersoner på krogarna i Kungsbacka har utbildats hittills. Det innebär att i Kungsbacka är det åtta krogar som är diplomerade Krogar mot knark.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vi fortsätter erbjuda utbildningar i samarbete med Varberg och Falkenberg. Vi deltar aktivt i nationella kampanjer och marknadsför vårt arbete lokalt. Vi har regelbundna möten för krogarna.