Karlstad

DSC_0017

Bakgrund – Hur det hela började

Krogar mot Knark i Karlstad startade 2005 som en del i ett samarbetesprojekt. Tillgängligheten- Karlstad modellen där tillståndsenheten tillsammans med Karlstads Ansvar samarbetade. Samarbetet inleddes för att stärka upp och effektivisera det förebyggande arbetet att begränsa tillgängligheten av alkohol och narkotika.

I uppbyggnads skedet samarbetade Krogar mot knark med Stad-projektet och krogkommissionen i Stockholm. Stad och krogkommissionen bjöds in för för att ge inspiration och kunskap hur arbetet skulle struktureras upp. Krogar mot knark i Karlstad använde mycket av Stockholms material men med hänsyn till städernas storlekar så anpassades material för att passa i Karlstad.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Krogar mot knark permanentades som arbetsmodell hösten 2006. Tillståndsenheten bär ansvaret för frågan i samverkan med Karlstads Ansvar som bidrar med spetskompetens.

Krogar mot knark består av en referensgrupp där krögare, polis, alkoholhandläggare och samordnare för alkohol- och drogfrågor ingår. Åtta krogar i centrum ingår. Referensgruppen träffas fyra gånger per år. Sammankallande är tillståndsenheten och Karlstads Ansvar.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Krogar mot knark genomför utbildning en gång per år. Krogar mot knark marknadsför sig på blandat annat stortavlor för att visa att Karlstad är en av cirka 65 kommuner i Sverige som ingår i det nationella nätverket. En medveten strategi på att marknadsföra varumärket krogar mot knark är en del av det så kallad pr arbetet.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Utveckling av arbetet med krogar mot knark sker kontinuerligt i Karlstad och en årsplan är framtagen för att driva arbetet framåt 2016.  Vi har reviderat och tagit lärdom av vårt avtal mellan krögare, polis och kommun som ska förnyas våren 2016. Avtalet är till för att förtydliga arbetet och vad som krävs av alla parter för att vi ska nå framgång i arbetet. En viktig del i avtalet är de slumpmässiga drogtester som vi ska genomföra under avtalsperioden. Under 2016 kommer vi att lägga stort fokus på att marknadsföra de krogar som finns med i arbetet i Karlstad. I april-maj kommer vi i år att ha tillgång till kommunens stortavlor. I samband med det kommer vi att marknadsföra oss extra mycket. Det nationella nätverkets arbete ser vi som en framgångsfaktor för att bygga ett hållbart varumärke. Det är av stor vikt att det finns en röd tråd i hela Sverige detta gör att det kommer att finnas en trovärdighet. Det är inte bara vi i Karlstad som arbetar på det här viset utan det finns ytterligare cirka 65 kommuner.