Kalmar

Bakgrund – Hur det hela började

Kalmar var en av de första kommunerna utanför storstäderna som började ett arbete riktat mot krogen även när det gäller narkotika. I Kalmar valde man 2004 att komplettera det arbete man redan inlett med ansvarsfull alkoholservering med ett arbete mot narkotika på krogen.(STAD-modellen 2 dagar). Det fanns en efterfrågan från ordningsvakterna som upplevde att de behövde lära sig mer om hur man upptäcker och stoppar narkotikapåverkade personer. men initiativet till utvecklingsarbetet kom från kommunen (Kalmar mot droger). Man anställde också en projektledare för arbetet. Arbetet började med en kartläggning av situationen på Kalmars krogar.

Förankring – Hur är vi strukturerade

SKRIK (Säkert Kroglliv I Kalmar ) som arbetet heter i Kalmar samordnas av en referensgrupp. Gruppen består av projetledare, drogförebyggare, tillståndshandläggare (polis,socialförvaltning) representanter från fyra krogar, Stadskärneledningen, ordningsvakt och representanter från från studentkåren. Till grund för krogprojektet ligger politiska beslut och att kommunen ska arbeta med STAD-modellen (Två dagars utbildning).

Nuläge – Var befinner vi oss idag

I dagsläget har vi c:a 10 krogar som är mer eller mindre aktiva i nätverket i Kalmar. För att stärka nätverket kommer vi att ha tätare och mer strukturerade möten. Under hösten -09 kommer vi att genomföra en ny kartläggning om narkotika på Kalmars krogar. I januari genomförde vi en två dagars narkotikautbildning för c:a 40 deltagare från hela Kalmar län. Under hösten 2009 har vi genomfört ett antal krogmiljöronder i Kalmar. Så nu har vi flera krogar som är klara krogar mot knark. I december presenterade vi vår nya enkät undersökning narkotika på krogen i Kalmar.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

I samband med den nationella satsningen på Krogar mot Knark står vi inför en nystart med stora förhoppningar på ett utökat och förbättrat engagemang från så väl krogar som myndigheter. En frågeställning som behöver diskuteras är hur en kontroll ska se ut år efter år för att få vara en KmK-krog. Ingen krögare vill ha narkotika på sin krog och inga myndigheter vill hitta knark på krogen. Gemensamt kan vi nå dit.