Hudiksvall

Bakgrund – Hur det hela började

År 2007 deltog Hudiksvalls kommun, som en av 11 försökskommuner, i den nationella satsningen mot narkotika på krogen som drevs av Mobilisering mot narkotika, det dåvarande nationella narkotikapolitiska samordningsorganet. Hudiksvall arbetar sedan 2004, i samarbete med Ljusdals och Nordanstigs kommuner, utifrån metoden Anvarsfull alkoholservering. Möjligheten att kunna utvidga detta att även omfatta arbete mot narkotika på krogen sågs som en viktig pusselbit i det drogförebyggande arbetet i kommunen. Från krögarhåll lyftes behovet av utbildning i hur man ser om en gäst är drogpåverkad. En första lokal utbildning för krogpersonal och ordningsvakter i drogtecken och symtom genomfördes i juni 2007.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Arbetet i Hudiksvall drivs av en referensgrupp bestående av representanter för nöjeskrogarna i staden (Manis, Hogges och Radjos), vaktbolaget Vakttjänst, polisen och kommunen.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

I maj 2009 fick representanter från polisen utbildning i det nya nationella utbildningsmaterialet för att kunna utbilda krogpersonal och ordningsvakter. Referensgruppen träffades på försommaren och enades om att ambitionen är att anordna ett utbildningstillfälle utifrån det nya upplägget under hösten.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vår strävan är att komma igång med den nya Krogar mot Knark-utbildningen och kunna erbjuda den kontinuerligt, så som vi gör med utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering som idag är en väl inarbetad och mycket uppskattad utbildning bland krögare/krogpersonal och ordningsvakter i såväl Hudiksvall som i våra samarbetskommuner Ljusdal och Nordanstig.