Haninge

Bakgrund – Hur det hela började

I kommunen är alkoholkonsumtionen hög och enligt polisen är tillgången på droger god. Antalet anmälda narkotikabrott har ökat med mer än 100 % mellan åren 2002-2008. Arenorna för narkotika är många. Krogen är en, varför det är viktigt att förstärka vårt förebyggande arbete mot narkotikan genom att gå med i nätverket Krogar mot knark.

När Mobilisering mot narkotika sökte efter intresserade kommuner för det projekt som skulle arbeta mot narkotika på krogen var Haninge intresserade av att vara med. Tyvärr kom vi inte med i uttagningen den gången. Men när vi blev erbjudna att gå med i det nationella nätverket Krogar mot knark tog vi chansen att delta direkt.

Haninge kommun arbetar sedan många år tillbaka med strukturerade tillgänglighetsbegränsande insatser för tobak, folköl och tillsyn på krogen (ansvarsfull alkoholservering) i samarbete med polisen. Arbetsgruppen har förstärkts av poliser med särskild narkotikakompetens.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Krogar mot knark ingår som en del i det drogförebyggande arbetets tillgänglighetsbegränsning. En arbetsgrupp är bildad där polis, samordnare, alkoholhandläggare samt socialtjänstens inspektörer och uppsökarteam ingår. Eftersom Haninge är en liten kommun kommer Krogar mot knark att integreras i Ansvarsfull alkoholservering och bygga vidare på det goda samarbete som redan finns mellan kommun, polis och krögare.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Nu är vi alla beredda att börja arbeta med Krogar mot Knark i Haninge. 18-19 maj träffas arbetsgruppen för tillsyn och planerar det sista inför igångsättandet av arbetet. Alkoholhandlägare, polis, inspektörer och samordnare för drogprevention konkretiserar arbetet och först på tur står rekrytering av kommunens krogar med ung publik och danstillständ (6 st). I dagsläget har en krog tackat ja till projektet.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vår intention är att följa Sundvalls modell genom att hålla utbildningar på respektive krog för att (förhoppningsvis) nå alla i personalgruppen.

Vår målsättning är:

• att alla krogar med sena öppettider och ung publik ska delta i arbetet Krogar mot knark.

• att årligen erbjuda utbildning på temat narkotika på krogen som vänder sig till vakter, krögare och personal

• att samtliga som deltar i arbetet inom en treårsperiod blir certifierade