Halmstad

Bakgrund Sedan 2010 har Halmstad samverkat med övriga kommuner i södra Halland, Laholm och Hylte kring metoden ansvarsfull alkoholservering. Metoden är numera etablerad, och vi kör en två dagars utbildning 2 gånger /år. Utbildningen är mycket populär i vårt område, och årligen utbildas 70-80 restaurang anställda. 2013 uttryckte krögarföreningen i Halmstad ett intresse för mer utbildning kring narkotika och för konceptet Krogar mot Knark. Förankring Arbetet styrs genom referensgruppen för ansvarsfull alkoholservering i södra Halland. Den består av representanter för krögare, polis, kommun och länsstyrelse Nuläge 3 poliser har utbildats av nätverket för att utbilda enligt modellen. Våra kollegor i norra Halland har redan implementerat metoden, så inspiration har hämtats därifrån. Under hösten 2014 har 2 utbildningar genomförts och 3 krogar har möjlighet till certifiering utifrån Krogar mot Knark Framtid Vi räknar med att kontinuerligt fortsätta att utbilda enligt Krogar mot Knark konceptet