Göteborg

kampanjinvigning2013
Bild: Jenny Havner

Krogar mot knark i Göteborg

Narkotika är ett stort problem i samhället. Narkotika förkommer ofta tillsammans med alkohol, när det är ”fest”. På krogen är det många som kommer i kontakt med narkotika för första gången och det är därför viktigt att vi arbetar tillsammans för en narkotikafri krogmiljö.

En krog som väljer att aktivt vara en ”Krog mot knark” har tydligt visat sin personal att man har vidtagit alla de åtgärder som är möjliga för att ge dem en narkotikafri arbetsmiljö. Krogen har sänt ett tydligt budskap till sina gäster om att man gör allt för att vara en narkotikafri ”festmiljö”.

Krogar mot knark i Göteborg är ett nätverk bestående av RUS, Polismyndigheten, Tillståndsenheten, och Restaurangbranschen.

Kriterier

För att en krog ska få kalla sig en – Krog mot knark – ska vissa kriterier vara uppfyllda, se nedan. En krog som uppfyllt kriterierna är cerifierade för två år i taget. För at visa att man är med får man ha en tavla uppsatt på sin krog med de årtal man är certifierad för. Man får också finnas med här på hemsidan med krogens namn och en länk till den egna hemsidan.

Krogmiljörond
Tillsammans går vi igenom vad just ni kan göra på ert ställe för att ytterligare försvåra bruk och hantering av narkotika.

Samverkan med polis
Krogen ska samverka med polisen för att motverka narkotikaförekomst. I korthet handlar det om att ni alltid ska ringa på misstanke om narkotikabrott.

Narkotikautbildning
Nyckelpersoner ska genomgå KMK-utbildningen, en heldags narkotikautbildning. Tillsammans med krogen beslutar vi vilka som är nyckelpersoner, på större nattklubbar kan detta vara flera personer med varierande arbetsuppgifter. Ordningsvakter är en viktig grupp.

Kampanjer
Anslutna krogar ska vara delaktiga i de kampanjer som ordnas inom ramen för KMK-samarbetet. Kampanjerna är ett sätt att informera allmänheten om vad krogar mot knark är och att visa att man kan festa utan knark.

Riktlinjer

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har beslutat att nyckelpersoner ska utbildas i enlighet med kriterier fastställda av Krogar mot Knark på ställen med serveringstillstånd efter kl 01. 00.

Vill du vara med i Krogar mot knark?

Då är du välkommen att kontakta RUS:
e-post: rus@socialresurs.goteborg.se
telefon: 031-367 93 46 eller 031-367 90 55

Mer information om RUS finns på: www.goteborg.se/rus