Gävle

Sedan 2005 har Sandvikens kommun arbetat utifrån arbetsmodellen Ansvarsfull alkoholservering. Idag genomförs årligen utbildningar och träffar i metoden. 2013 väcktes frågan om att gå med i nätverket Krogar mot knark. Det sågs som ett naturligt steg att kunna utvidga och även omfatta arbete mot narkotika på krogen som en viktig pusselbit i det drogförebyggande arbetet i kommunen. Frågan ställdes både till politiken och referensgruppen i AAS. Båda ställde sig positiv till förslaget att gå med i nätverket och vi gick med våren 2013.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Arbetet styrs genom kommunens referensgrupp som berstår at representanter från krögare, polis, räddningstjänst och kommun.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Två poliser har utbildats av nätverket för att utbilda krögare, krogpersonal och ordningsvakter. Flera utbildningar har genomförts tillsammans med Gävle kommun och större delen av KMK krogar i Sandviken har utbildats. Under våren 2015 kommer vi att certifiera vår första krog.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vi strävar tillsammans med Gävle kommun att genomföra en utbildning per år i samband med Ansvarsfull alkoholservering. En utbildning som är uppskattad bland både krögare och myndigheter.