Falkenberg

Bakgrund – det hela började

Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommuner driver sedan år 2005 tillsammans utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Deltagarna i våra utbildningar har sedan länge efterfrågat att få ta del av mer narkotikautbildning än vad som ingår i ansvarsfull alkoholservering. Då vi har en väl fungerade samverkansgrupp passar Krogar Mot Knark bra in i vårt kommande utvecklingsarbete.

År 2010 genomförde vi en narkotikakartläggning på krogarna i våra tre kommuner som en del av förberedelserna för att medverka i det nationella nätverket Krogar Mot Knark. Undersökningen bekräftade att det finns ett stort intresse för vidareutbildning om narkotika på krogen.

 

Förankring – Hur är vi strukturerade

I samband med starten av våra utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering år 2005 bildades en referensgrupp – dels för att utarbeta utbildningen och dels för att utveckla samverkan mellan de berörda organisationerna. Gruppen består en polis, alkoholhandläggare, alkohol- och drogförebyggande samordnare, krögare och ordningsvakt från varje kommun, totalt 15 personer. Gruppen träffas ca fem gånger per år och det är den gruppen som även planerar för det kommande arbetet med Krogar Mot Knark.

Läs gärna också på hemsidan för kommunerna i Hallands arbete med ansvarsfull alkoholservering
www.ansvarsfullhalland.se

Vägen – Hur har vi kommit dit vi befinner oss idag?

Vi började med att under våren 2011 var referensgruppen i norra Halland ute och informerade om Krogar Mot Knark vid krögarträffar i samtliga kommuner och planerar för kommande utbildningar. Vi var också på studiebesök i Trollhättan och i Lilla Edet för att ta del av hur de arbetar med Krogar Mot Knark och för att få inspiration. Den första utbildningen hölls i Kungsbacka den 31 oktober 2011 i samband med ansvarsfull alkoholservering för de krogar som ville vara en del av nätverket Krogar Mot Knark.

Nuläge och framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vi har nu fått igång utbildningar i hela norra Halland minst en gång per år. Vår strävan är att ytterligare få igång en samverkan med flera av krogarna i respektive kommun och att de väljer att aktivt delta i arbetet med att förebygga och minska narkotikaanvändandet på krogen. Vi bedömer att de kostnader för kommunen som ett deltagande i nätverket Krogar Mot Knark för med sig är små i jämförelse med de stora ekonomiska och humanitära vinster som ett deltagande kan ge kommunen! Under detta året; 2014 har vi haft en gemensam utbildning i mars för kommunerna Falkenberg, Varberg och Kungsbacka och planerar för den nationella kampanjen i maj. Inför den planeras att genomföra krogmiljöronder på samtliga krogar som hittills utbildat sin personal. Vid behov kan vi överväga att ha ytterligare gemensamma utbildningar till hösten.

Krogar som utbildat sin personal och är godkända KMK-krogar

Restaurang Gustaf  Bratt                                          Hertings Krog & Restaurang
På G                                                                                  Ocean Bar & Grill
Thai Royal                                                                     Strandkantens restaurang och Vandrarhem
Värdshuset Hwitan                                                    Falkenbergs Standbad
Syrran & Brorsan                                                        Grand Restaurang& Nöje
Down Town                                                                   Git´s Gård
Grand Hotel Falkenberg                                          Skrea Camping och restaurang
Harry´s Restaurang
Brorsans Bar
Prashad