Eskilstuna

eskilstunaLogga_jpg

Bakgrund – Hur det hela började

Redan 2010 fanns det intresse från Eskilstunas krogar att delta i ”Krogar mot knark”. Av olika anledningar kom det aldrig riktigt igång så att både polis, kommun och krogarna var beredda att köra igång. 2015 deltog en del krogar i den kampanj som genomfördes nationellt. Polisen gick utbildningen 2015 och sen i februari 2016 genomfördes första utbildningen för krogarna.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Det finns en tydlig inriktning från polis och kommun att Eskilstuna ska arbeta med krogar mot knark. Arbetet ingår i Trygga Eskilstunas (det lokala brottsförebyggande rådet) samverkansöverenskommelse och den åtgärdsplan som finns. Det finns en referensgrupp bestående av alla krogar som ingår i arbetet ”krogar mot knark” samt polis och samordnaren för det brotts – och drogförebyggande arbetet. Det finns i dagsläget ingen styrgrupp. Nätverksmöten ska försöka hållas 2-4 ggr/år.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Det är i dagsläget 7 krogar som ingår i Krogar mot knark och har utbildad personal. Nästa utbildning kommer att genomföras i november 2016 och hoppas då att fler krogar kommer att ansluta sig. Det finns behov av att arbeta förebyggande och repressivt mot narkotika då det är påtagligt att det finns narkotika på krogen, framförallt på vissa krogar.

Krogmiljörond har genomförts på de krogar som ingår i nätverket. Det behövs en del åtgärder på krogarna, framförallt när det gäller information, på krogen, policy för personal men också en del enkla åtgärder i den fysiska miljön.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vårt mål är att alla samarbetsparter ska se Krogar mot Knark som ett ”win – win” arbete där alla kan se vinsten av sitt engagemang. Ingen krögare vill ha knark på sin krog och inga myndigheter vill hitta knark på krogen. Gemensamt kan vi uppnå detta mål!

Målet är att alla krogar i centrum samt ytterligare några i anslutning till centrum kommer att ingå i krogar mot knark under 2017! Vi hoppas att de krogarna som ännu inte är med kommer att ansluta sig till nästa utbildning som erbjuds.

Vi, polis och kommun ser behovet av att arbeta förebyggande och repressivt mot narkotika på krogen!