Eksjö

Bakgrund – Hur det hela började

Eksjö är en liten idyll på Småländska Höglandet med drygt 16.000 invånare. Eksjö är en evenemangs- och sommarstad. På senare år har det visat sig att narkotikaanvändningen ökat bland ungdomarna.

Därför anmälde vi vårt intresse när Mobilisering mot narkotika 2007, sökte kommuner som ville delta i ett projekt riktat mot krogarna. Tyvärr blev vi inte utvalda då.

Något år senare fick vi frågan om att delta i det nationella projektet Krogar mot Knark, och svarade genast ja. Till att börja med gick det väldigt trögt, men med information och ökade kunskaper har deltagandet lett till ett mycket bra samarbete mellan polis, krögare och kommun, vilket vi är mycket glada för.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Eksjö kommun erbjuder sedan 2005 utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, som ett led i vårt förebyggande arbete. I samband med införandet av utbildningen skapades en lokal referensgrupp bestående av krögare, polis och alkoholhandläggare/samordnare. I gruppen finns ett väl fungerande samarbete, och det blev därför naturligt att även integrera Krogar mot Knark i den gruppen.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Idag har vi en färdig krog; Eksjö Stadshotell. Ytterligare någon krog står på tur att komma med. Alla tycker ju att det är ett bra koncept, och vill engagera sig mot den oroande utvecklingen i samhället.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut

Vår målsättning är

– att få med fler krogar i nätverket,

– att årligen genomföra utbildning i narkotika på krogen,

– att upprätthålla det goda samarbetet med polis och krögare.