Bollnäs

Bakgrund – Hur det hela började

All handläggning och tillsyn av alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel i södra Hälsingland (Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn) handläggs fr o m 1 januari 2011 av kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH).

Kommunerna arbetar sedan tidigare med ’Ansvarsfull alkoholservering’ och förbundets direktion beslöt i maj 2011 att vi ska gå med i nätverket Krogar mot knark.

Lennart Johansson besökte Bollnäs den 7 december 2011. Vid mötet deltog förbundschefen för kfsh, representanter från polisen Gävleborg, alkoholhandläggarna och handläggare från Ljusdals kommun.

Förankring – Hur är vi strukturerade

Kommunalförbundets förbundsstyrelse är ansvarig. Alkoholhandläggaren är samordnare. Drogsamordnaren, polisen och branschen ingår i vårt nätverk.

Nuläge – Var befinner vi oss idag

Under 2012 ska vi bjuda in ett antal krögare i de tre medlemskommunerna att delta i nätverket. Enkäten skall skickas ut och en lägesbeskrivning ska göras.

Tre krogar har skrivit sin policy. Ingen har genomfört utbildningen.