Åre

Bakgrund – Hur det hela började?

Sedan 2003 har tillståndsenheten i Åre kommun byggt upp en gedigen och funktionell organisation kring Ansvarsfull Alkoholservering. 2008 initierade Länsstyrelsen en enkätundersökning på krogarna som visade att insatser mot narkotika på krogen i Åre var befogade. 2010 fick kommunen extra medel från Länsstyrelsen till projektet ”Riktade insatser mot narkotika i Åre Kommun” där den huvudsakliga planen var att införa Krogar mot Knark i Åre. 2011 ”smygstartade” en utbildning med ca 25 deltagare och under dec 2012 och jan 2013 genomfördes tre utbildningar med sammanlagt ca 150 deltagare.

Förankring – Hur är vi strukturerade?

Arbetet med Krogar mot knark samorganiseras i hög grad med Ansvarsfull Alkoholservering som sedan många år har en arbetat upp en fungerande struktur. Två gånger per år träffas referensgruppen som är en mindre, mer informell grupp med deltagare från kommun, tillståndshavare, polis och företagarförening. Någon vecka efter referensgruppens möte, är det en krögarträff där samtliga tillståndshavare inbjuds, i övrigt är det samma deltagare som referensgruppsmötet. Kommunens drogsamordnare ansvarar tillsammans med alkoholhandläggarna för arbetet med Krogar mot knark i nära samarbete med polisen.

Nuläge – Var befinner vi oss idag?

Införandet av Krogar mot knark går sakta bättre för varje år. För varje utbildning är det ytterligare en handfull tillståndshavare som ansluter sig. Dialogen mellan krögare, polis och kommun pågår kontinuerligt för att hitta Åres sätt att vara en Krogar mot knark-kommun och där har vi en bit kvar. Allt eftersom anammas förhållningssättet och det får ta den tid som behövs för att få till ett långsiktigt och hållbart arbetssätt som alla är nöjda med. Idag är 12 krogar fullvärdiga medlemmar i Krogar mot knark och ett par av dem deltog även i vinterkampanjen 2013 tillsammans med Sälen.

Framtid – Var strävar vi och hur ser vår tidsplan ut?

Strävan är naturligtvis att alla tillståndshavare i Åre kommun ska bli fullvärdiga medlemmar i Krogar mot knark. Det finns en styrka i att många inom branschen förmedlar samma budskap eftersom det ger tydliga signaler både till gäster och personal. Inför säsongsstart 2014 planeras 2 Krogar mot knark-utbildningar i samband med utbildningarna i Ansvarsfull Alkoholservering och målet är att erbjuda minst två utbildningar per år, vilket behövs eftersom det inför varje säsong anländer ca 2000 säsongsanställda varav många jobbar inom restaurang och många kommer till Åre för första gången.

Det finns också en långsiktig plan att ytterligare förstärka det förebyggande drogarbetet genom att även införliva andra arbetsgivare i en gemensam policy mot narkotika. Detta i samband med utbildningar till arbetsgivare och slumpvisa drogtester skulle än mer höja kvaliteten på Åre som turistort. Vi kallar denna vision för Trygg i Åre –Arbetsgivare mot droger.