Ängelholm

I Ängelholm arbetar vi aktivt för att för att minska användandet av narkotika genom att göra våra krogar till en narkotika fri miljö. Detta gör vi i ett nära samarbete mellan krogar, polis och kommun.

Vi genomförde vår kartläggningen i slutet av 2011 och arbetet innefattar idag (2014)  bl.a. regelbundna utbildningar, samarbete med  miljöronder och ett aktivt policyarbete.

I vårt gemensamma arbete med att göra krogmiljön narkotika fri är medverkan i det nationella nätverket av avgörande betydelse och vi hoppas på att fler kommuner i Skåne ser vinsterna med detta och ansluter sig inom en snar framtid.