Krogar mot knark 2016

KMK bildar nationell förening

Krogar mot knark arbetar nu för att bilda en förening eftersom vi inte får några ekonomiska medel från nationell nivå längre. Lennart driver processen och har hållit förberedande möten och utgångsläget är positivt. Det är svårt att sia om ett tidsperspektiv utan idag gäller fortfarande ”under 2016” Tills föreningen är bildad och uppdrag framtagna, så får alla kommuner i nätverket fokusera på det lokala arbetet och de regionala indelningarna. I nuläget driver Lennart processen med KMK och Magnus Wallgren tar ansvaret för hemsidan och facebook för att informera kontinuerligt om läget. Nu krigar vi på och ser fram emot ny utmaningar och målsättningen är att göra Krogar mot knark till ett ännu starkare varumärke. Att bilda en stark förening där vi får med viktiga aktörer med manat gör att vi ser ljust på framtiden för Krogar mot knark.

AKTUELL INFORMATION KROGAR MOT KNARK

Hör gärna av er till nedanstående om det är något ni undrar över.

Kontaktpersoner: 

Nationell samordnare:Lennart Johansson, Lennart@krogarmotknark.se tfn: 0705-267537

Hemsida och Facebook: Magnus Wallgren, Magnus.wallgren@Karlstad.se tfn: 070-6146353